Faq

Ile ciepła „ucieka” przez wentylację ?

Sprawnie działająca wentylacja grawitacyjna (wentylacja w ogóle zresztą, bo to dotyczy także wentylacji mechanicznej), wykonana i działająca zgodnie z przepisami „pochłania” ok. 30% energii wytwarzanej w budynku. Czyli około 30% ciepła wytwarzanego w domu/mieszkaniu, jest tracone poprzez działanie wentylacji. Oczywiście należy tu wspomnieć, iż tej wartości nie można rozpatrywać w kategoriach straty dosłownie, jest to wartość energii tracona świadomie na rzecz zapewnienia właściwych warunków (w rozumieniu, jakości i ilości powietrza – niezbędnych dla właściwego samopoczucia, zdrowia i komfortu) do przebywania w budynku.

Jaki jest najbardziej popularny system wentylacyjny w Polsce?

W Polsce ponad 90% domów i mieszkań jest wyposażonych w wentylację grawitacyjną (inaczej zwaną naturalną).

Ile kosztuje wentylacja (poprawnie działająca)?

Znając przybliżone straty energetyczne, które generuje zgodna z normami wentylacja (ok. 30%) możemy określić ile będzie nas kosztowała.

Ile może kosztować wentylacja nie działająca poprawnie?

To jest dość trudne do precyzyjnego określenia, ale możliwe. W skrajnych przypadkach, w miesiącach zimowych wentylacja może działać nawet dwukrotnie „skuteczniej” (co jest spowodowane głównie zwiększoną różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku) niż jest to wymagane. Zwiększają się, więc wtedy straty ciepła powodowane przez wentylację z wzorcowych 30% do sporo ponad 50%, a to może oznaczać nawet kilkuset złotowe różnice na miesięcznym rachunku za ogrzewanie.

Czy Stabiler może wspomóc zbyt mało skuteczną wentylację?

Nie, stabilizator wentylacji STABILER jest urządzeniem w automatyczny sposób ograniczającym nadmierny wywiew powietrza przez otwór wentylacyjny, sam nie wytwarza dodatkowego podciśnienia i nie wspomaga wentylacji.
Tą funkcję spełni za to inny produkt, który w znakomity sposób współpracuje ze stabilizatorami, nasada Turbowent Hybrydowy – dowiedz się co to jest.

Czy wystarczy jak Stabiler zamontuję tylko na jednym kanale wentylacyjnym?

Nie. Dla poprawnego działania wentylacji w budynku, czy mieszkaniu niezbędne jest zamontowanie stabilizatorów w każdym kanale wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, tak by zagwarantować, iż w żadnym z kanałów nie będzie wywiewane więcej powietrza niż jest to wymagane. W przypadku instalacji Stabiliera jedynie w jednym kanale, istnieje ryzyko, iż pozostałe przewody wentylacyjne nadal będą wywiewać zbyt dużą ilość powietrza, powodując wychładzanie budynku i nadmierne straty ciepła i tym samym niwelując pozytywne skutki działania tego jednego zamontowanego stabilizatora.

Czy jak zamontuję Stabiler muszę posiadać nawiew do budynku?

Tak, prawidłowy nawiew powietrza do pomieszczenia jest niezbędny do działania wentylacji naturalnej w ogóle, posiadanie Stabilerów nie zwalnia z tego obowiązku. Stabilizatory wentylacji nie zapewniają dodatkowego nawiewu świeżego powietrza do budynku, ich zadaniem jest ograniczanie nadmiernego wywiewu.
Jeśli nawiew do budynku jest niewystarczający, warto zwrócić uwagę na inny produkt Darco, który w znakomity sposób współpracuje ze stabilizatorami, nawietrzak z grzałką – dowiedz się co to jest.

Czy STABILER zapobiega ciągowi wstecznemu?

STABILER nie zapobiega ciągowi wstecznemu na zasadzie blokowania cofającego się powietrza w kanale kominowym. Jeśli każdy kanał wentylacyjny w domu lub mieszkaniu ma zamontowany STABILER oraz jest  odpowiednia ilość nawietrzaków umożliwiającą dostarczenie takiej ilości powietrza, jaką maksymalnie mogą wypuścić STABILERY, to wówczas ciąg wsteczny nie będzie miał warunków do wystąpienia, bo dodatkowe powietrze, które mogłoby dopłynąć przez jeden z kanałów wentylacyjnych nie miałoby możliwości wypłynięcia, bo wszystkich wylotów „pilnują” STABILERY. Poza tym łatwiej jest powietrzu dostać się do budynku przez nawietrzaki niż przez kanał wentylacyjny.

Czy potrzebna jest zgoda spółdzielni/ wspólnoty mieszkaniowej/kominiarza na zamontowanie Stabilerów?

W myśl obowiązujących przepisów nie ma potrzeby uzyskiwania zgody zarządcy budynku (spółdzielni, wspólnoty, właściciela) na instalację Stabilera. Natomiast warto poinformować kominiarza o zamiarze montażu stabilizatora w kanałach wentylacyjnych, choć formalnie jego zgoda nie jest konieczna, brak uzgodnień może być źle odebrany przy inspekcji okresowej przewodów kominowych.

Czy sama/sam poradzę sobie z montażem?

Raczej tak, wystarczy mieć trochę zdolności do majsterkowania i postępowanie zgodnie z instrukcją z pudełka lub filmem z naszej strony. Oczywiście, jeśli przypadek jest niestandardowy (np. nietypowy otwór wentylacyjny) lub brak jest biegłości w tego typu pracach – dobrze jest powierzyć montaż osobie z doświadczeniem (co nie znaczy, że specjalistycznej ekipie budowlanej – typowa „złota rączka” na pewno sobie poradzi).

Ile jestem w stanie zaoszczędzić?

Przybliżoną ilość zaoszczędzonej energii, a co za tym idzie – pieniędzy, pozwoli oszacować kalkulator.

Czy podczas pracy Stabiler emituje jakieś dźwięki/odgłosy?

W konstrukcji Stabilera zastosowano łożyskowanie przepustnicy z tworzywa sztucznego oraz odpowiednio umieszczone zderzaki z gumy, które ograniczają ruch przepustnicy. Kształt w miejscu przepływu powietrza został tak dobrany, aby nie był przyczyną gwizdów, czy szumów.

Czy/jak Stabiler działa w lecie?

Prawidłowo zamontowany Stabiler działa bez względu na porę roku. Wystarczy, że działa na niego przyciąganie ziemskie. W lecie może natomiast nie działać wentylacja, bo nie będzie ciągu kominowego, który wymaga różnicy temperatur, czyli by w domu było ciepło, a na zewnątrz zimno (problemu tego zresztą zwykle w tych okresach nie zauważamy, dość często bowiem otwieramy lub uchylamy okna).

Czy Stabiler muszę poddawać konserwacji?

Stabiler nie wymaga bieżącej konserwacji, przeglądów ani czynności serwisowych. Warto oczywiście raz na jakiś czas (np. przed sezonem grzewczym) wyjąć Stabiler i przeczyścić go szmatką oraz sprawdzić działanie (czy na przykład jego przepustnica nie została mechanicznie zablokowana). Co ważne, przy okazji przeglądów kominiarskich (a przewody wentylacyjne powinny być czyszczone i sprawdzane przez kominiarza co najmniej raz do roku), warto zabezpieczyć Stabiler lub na czas czyszczenia – wyjąć go.

Jak dobrać Stabiler?

Dobór stabilizatorów jest bardzo prosty, kilka typów tych urządzeń jest opisanych zgodnie z nominalnym przepływem powietrza jaki dopuszczają. Jeśli więc, np. norma przewiduje, że kratka wentylacyjna w kuchni powinna zapewniać minimum 70m3/h wydajności – montujemy w tym miejscu Stabiler o parametrze 70 m3/h. W łazience z WC (norma przewiduje 50m3/h wydajności w tym pomieszczeniu), montujemy Stabiler 50.

Co to jest wentylacja?

Wentylacja to w skrócie, proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna, ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu i dlatego musi być wymieniane na świeże. Brak wentylacji skutkuje szeregiem nieprawidłowości groźnych zarówno dla zdrowia osób przebywających w budynku jak i dla samego budynku (np. tzw. syndrom chorych budynków).

Jakie są skutki źle działającej wentylacji?

Należy rozgraniczyć dwie kwestie, wentylacji działającej niedostatecznie skutecznie i nadmiernie.

Widoczne skutki niedostatecznej wentylacji to:

 • grzyb i pleśń na nadprożach, ościeżach okiennych, pod parapetem, w narożach pokoi, za meblami
 • zaparowane szyby w oknach
 • skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach ścian i przedmiotach
 • nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni lub łazience
 • pęcznienie drewnianych mebli i podłóg

Niewidoczne skutki złej wentylacji to:

 • złe samopoczucie-bóle i zawroty głowy, zmęczenie, podrażnienia błony śluzowej nosa, podrażnienia gardła, podrażnienia skóry, uczulenia, alergie
 • niszczenie konstrukcji budynku-wnikanie wilgoci do ścian i stopniowa ich destrukcja

Konsekwencją złej wentylacji i oddychania zanieczyszczonym powietrzem może być astma lub inne choroby dróg oddechowych, a nawet nowotwory.
Niesprawnie działająca wentylacja w pomieszczeniach z gazowymi urządzeniami grzewczymi może doprowadzić do wydzielania się tlenku węgla. Zatrucie tlenkiem węgla może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, może być śmiertelne.

Podstawową konsekwencją nadmiernej wentylacji jest wychładzanie pomieszczeń, a co za tym idzie znacząco zwiększone straty energetyczne. Uzupełnianie straconej, na skutek zbyt intensywnej wentylacji, energii cieplnej skutkuje zwiększonymi nakładami na ogrzewanie.

Na jakiej zasadzie działa wentylacja naturalna?

Wentylacja naturalna (grawitacyjna) działa na zasadzie wyporu termicznego – powietrze z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne lub rozszczelnione okna dostaje się do środka budynku, jest ogrzewane i, jako ciepłe (a więc lżejsze od chłodnego), unosi się ku górze i przez kominy wentylacyjne jest wydalane z budynku. Wbrew pozorom (jako, że zasada działania jest bardzo prosta) układ ten jest bardzo skuteczny, niestety tylko w określonych warunkach.

Dlaczego i kiedy wentylacja nie działa poprawnie?

Naturalny ciąg kominowy (a więc działanie wentylacji grawitacyjnej) zależy od kilku czynników, między innymi:

 • różnicy temperatur spalin i powietrza na zewnątrz budynku (naturalny wypór termiczny),
 • wysokości komina i pola jego poprzecznego przekroju (wartość podciśnienia w przewodzie kominowym jest wprost proporcjonalna do obu tych zmiennych – im wyższy i szerszy komin – tym większa wartość ciągu kominowego),
 • wiatru, który może powodować wytwarzanie dodatkowego podciśnienia w kominie lub, gdy jest opadający, cofać przepływ powietrza z powrotem do budynku,
 • konstrukcji budynku (dachu) i usytuowania budynku względem drzew
 • ukształtowania terenu

Problemy z ciągiem mają dość ścisły związek z kalendarzem. Wentylacja jest związana z różnicami temperatur między wnętrzem budynku i otoczeniem, w okresach gdy te wartości różnią się znacznie (lato, zima) wentylacja działa … choć nie do końca, w zimie owszem powietrze płynie w pożądanym kierunku (od nawiewników do wylotów w kuchni, czy łazience), natomiast w lecie działa …. odwrotnie (czego często w ogóle nie zauważamy, bo intensywnie wietrzymy pomieszczenia otwierając okna). Najgorzej jest w okresach przejściowych – wiosną i jesienią. Przyczyna jest prosta, w tych okresach różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku jest zwykle niewielka, co powoduje, iż naturalny wypór termiczny – jest bardzo mały. W tych okresach wszystkie błędy i niedostatki instalacji kominowej są unaoczniają się ze szczególną mocą.
Co należy szczególnie podkreślić, ogromnie ważną sprawą jest prawidłowo funkcjonująca wentylacja nawiewna do budynku. Jeśli nie ma nawiewu powietrza do budynku, trudno się spodziewać, by skutecznie działał wywiew.
Problemy z wentylacją powodują również wiatry, usytuowanie budynku, a także użytkowanie urządzeń takich jak okapy kuchenne czy kominki.

Ile powietrza powinno co godzinę być wymieniane w domu / mieszkaniu?

Wartości te szczegółowo regulują przepisy prawa budowlanego (a konkretnie odpowiednie normy). W bardzo uproszczony sposób można przyjąć, iż nigdy nie powinno być mniej niż 30m3/h na osobę w budynku. Jednakże normatywne wartości są zwykle wyższe i różne dla poszczególnych pomieszczeń.
Wymagany normatywny strumień powietrza wywiewanego (niezależnie od wielkości mieszkania) wynosi:

 • kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową – 70m3/h
 • kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, – 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób.
 • kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę elektryczną – 50 m3/h
 • kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę gazową, obowiązkowo
 • z mechaniczną wentylacją wywiewną – 70 m3/h
 • łazienka z wc lub bez – 50m3/h
 • oddzielny wc – 30m3/h
 • pomieszczenie bezokienne (garderoba) – 15m3/h
 • pokój mieszkalny oddzielony od pomieszczeń kuchni, łazienki i wc więcej niż dwojgiem drzwi lub pokój znajdujący się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego – 30 m3/h. Wymiana powietrza w ciągu godziny powinna być równa co najmniej kubaturze pokoju.
 • Łączny strumień objętości powietrza wentylującego w zależności od układu mieszkania może wynosić:
 • dla mieszkania typu A – 120m3/h
 • dla mieszkania typu B – 150m3/h
 • dla mieszkania typu C – 165m3/h
 • mieszkanie typu A – lokal, gdzie łazienka i WC to jedno pomieszczenie,
 • mieszkanie typu B – łazienka oraz WC to oddzielne pomieszczenia,
 • mieszkanie typu C – łazienka i WC jako oddzielne pomieszczenia oraz dodatkowo w tym mieszkaniu znajduje się pomieszczenie bezokienne.
 • Nocą strumień objętości powietrza wentylującego może być zredukowany do 20m3/h/osobę.