Oszczędność dla mieszkania

Wprowadź odpowiednie dane dotyczące Twojego mieszkania i przekonaj się jak wiele możesz realnie zyskać dzięki zastosowaniu Stabilera.

Czy jedna ze ścian bocznych jest ścianą zewnętrzną budynku?

Prędkość wiatru

*Wynik z kalkulatora należy traktować jako przybliżoną estymację.

Stosujac stabilizator
wentylacji, jesteś w stanie
oszczędzić:

w ciągu jednego miesiąca

Zobacz poszczególne etapy obliczeń
Proces obliczeniowy
Warunki atmosferyczne
Temperatura wewnątrz budynku (B6) 22 [C]
Temperatura na zewnątrz budynku (B7) -10 [C]
Ściany zewnętrzne
Powierzchnia użytkowa mieszkania (B11) 45 [m2]
Powierzchnia nieużytkowa (B12) B11*0.2 = 9 [m2]
Wysokość mieszkania (B13) 2.5 [m]
Stosunek długość mieszkania/szerokość mieszkania (B14) 3.6
Szerokość mieszkania (średnia) (B15) ((B11+B12)/B14)0.5 = 3.87 [m]
Długość mieszkania (szerokość bloku) (B16) B15*B14 = 13.94 [m]
Czy jedna ze ścian bocznych jest ścianą zewnętrzną budynku? NIE wpisz 0, TAK wpisz 1 (B17) 0
Powierzchnia całkowita ścian zewnętrznych (B18) 2*B15*B13+B16*B17*B13 = 19.4 [m2]
Powierzchnia ścian zewnętrznych bez okien (B19) B18-B34 = 10.7 [m2]
Grubość pustaka ściany zewnętrznej (B20) 0.24 [m]
Współczynnik przewodności [lambda] (B21) 0.25 [W/mK]
Grubość izolacji (B22) 0.15 [m]
Współczynnik przewodności [lambda] (B23) 0.045 [W/mK]
Opór cieplny [rp] (B24) (B20/B21)+(B22/B23) = 4.29 [m2*K/W]
Przewodność cieplna (B25) 1/B24 = 0.233 [W/m2K]
Strumień ciepła (B26) B25*(B6-B7)*B19 = 79 [W]
Jednostkowy strumień ciepła (B27) B26/B18 = 4.1 [W/m2]
Okna i drzwi
Powierzchnia ścian czołowych (B32) 2*B13*B15 = 19
Udział okien i drzwi balkonowych w ścianach (B33) 45%
Powierzchnia okien i drzwi balkonowych (B34) B32*B33 = 8.7 [m2]
Przewodność cieplna całego okna czyli szyby i ramy (B35) 1.4 [W/m2K]
Strumień ciepła (B36) B35*(B6-B7)*B34 = 390 [W]
Jednostkowy strumień ciepła (B37) B36/B34 = 44.8 [W/m2]
Dach
Powierzchnia(B40) B11+B12 = [m2]
Grubość izolacji (B41) 0.2 [m]
Współczynnik przewodności [lambda] (B42) 0.05 [W/mK]
Opór cieplny [rp] (B43) B41/B42 = [m2*K/W]
Przewodność cieplna [u] (B44) 1/B43 = [W/m2K]
Czy mieszkanie jest na najwyższym piętrze? NIE = 0, TAK = 1 (B46) 0
Strumień ciepła (B47) B44*(B6-B7)*B40*B46 = 0 [W]
Podłoga
Czy mieszkanie jest na parterze? NIE = 0, TAK = 1 (B52) 1
Przyjęto wartość jak dla dachu (B53) B44*(B6-B7)*B40*B52 = [W]
Wentylacja pod kontrolą
Czy jest toaleta osobna? NIE = 0, TAK = 1 (B57) 0 [szt]
Wentylacja toalety (B58) 30 [m3/h]
Ilość łazienek (B59) 1 [szt]
Wentylacja łazienki (B60) 50 [m3/h]
Ilość kuchni (B61) 1 [szt]
Wentylacja kuchni (kuchenka gazowa) (B62) 70 [m3/h]
Ilość mieszkańców (B63) 4 osób
Wentylacja na jednego mieszkańca (B64) 20 [m3/h]
Wentylacja ze względu na pomieszczenia (B66) B59*B60+B61*B62+B57*B58 = [m3/h]
Wentylacja ze względu na mieszkańców (B67) B63*B64 = [m3/h]
Wymagana wymiana powietrza (B69) MAKS(B66:B67)= [m3/h]
Wydajność wentylacji nie kontrolowanej (B70) D109 = [m3/h]
Wymagana wymiana powietrza (B72) MIN(B69:B70) = [m3/h]
(B73) B72/3600 = [m3/s]
Ciepło właściwe powietrza (B74) 1001 [J/kg*K]
Gęstość powietrza (B75) 1.2 [kg/m3]
Wentylacja nie kontrolowana
Indywidualna stała gazowa dla powietrza (B81) 287,05 [J/kg*K]
Ciśnienie (B82) 100000 [Pa]
Temperatura wewnątrz budynku (B83) 273+B6 = [K]
Temperatura na zewnątrz budynku (B84) 273+B7 = [K]
Gęstość powietrza wewnętrznego (B85) B82/(B81*B83) = [kg/m3]
Gęstość powietrza zewnętrznego (B86) B82/(B84*B81) = [kg/m3]
Ile pięter ma blok? (B87) 4
Na którym piętrze jest mieszkanie? (B88) 0
Wysokość komina (B89) (B87-B88)*(B13+0,3)+2= [m]
Ciąg kominowy (B91) (B86-B85)*9,81*B89= [Pa]
Prędkość wiatru (B93) 0 [m/s]
Współczynnik podciśnienia (B94) 0.2
Podciśnienie wytwarzane przez wiatr (B95) 0.5*B86*B932*B94 = 0.2 [Pa]
Ciąg kominowy + ciąg z wiatru (B97) B91+B95 = [Pa]
Ilość kanałów wentylacyjnych (B98) B57+B59+B61 =
Wymiary otworu kanału (długość x szerokość) (B99) 14 [cm] 14 [cm]
Średnica zastępcza (B100) (2*B99*D99)/(B99+D99) [cm] B100/100 [cm]
Pole czynne przekroju pojedynczego kanału (B101) 0,25*3,14*D100^2 = [m2]
Pole czynne wszystkich kanałów (B102) B98*B101 = [m2]
Połowa pola czynnego wszystkich kanałów (B103) B102*0,5 = [m2]
Średnica zastępcza połowy wszystkich kanałów (B104) (4*B103/3,4)^0,5 = [m]
Współczynnik strat liniowych (B105) 0,008
Współczynnik strat miejscowych przypadający na jeden kanał wentylacyjny (B106) 2,2
Współczynnik strat miejscowych dla wszystkich kanałów wentylacyjnych (B107) B106/B98 =
Prędkość powietrza w kanale (B108) ((2*B97)/(B85*(B107+(B105*B89/B104))))^0,5 = [m/s]
Wydajność wentylacji nie kontrolowanej (B109) B108*B103 = [m3/s] B109*3600 = [m3/s]
Prędkość powietrza w kanale (B111) (B75*B109)*B74*(B6-B7) = [W]
Prędkość powietrza w kanale (B111) (B75*B109)*B74*(B6-B7) = [W]
Cena gazu (B113) [zł/m3]
Piec przy wentylacji pod kontrolą
Moc potrzebna do ogrzania B53+B47+B36+B26+B76 = [W] B117/1000 = [kW]
Gaz GZ50 (B119) 38 [MJ/m3] Koszt
Sprawność pieca 0,97
Zużycie gazu [m3/h] [zł]
[m3/dzień] [zł]
[m3/miesiąc] [zł]
Cena 1 kWh [zł]
Piec przy wentylacji nie kontrolowanej
Moc potrzebna do ogrzania B53+B47+B36+B26+B111 = [W] B129/1000 = [kW]
Gaz GZ50 (B119) 38 [MJ/m3] Koszt
Sprawność pieca 0,97
Zużycie gazu [m3/h] [zł]
[m3/dzień] [zł]
[m3/miesiąc] [zł]
Podsumowanie końcowe
Gaz
Koszt 1 kWh dla gazu GZ50 (B137) [zł/kWh]
  Wentylacja pod kontrolą Wentylacja nie kontrolowana
Wydajność wentylacji [m3/h]   [m3/h]  
Ściany zewnętrzne [W] [zł/dzień] [W] [zł/dzień]
Okna i drzwi [W] [zł/dzień] [W] [zł/dzień]
Dach [W] [zł/dzień] [W] [zł/dzień]
Podłoga [W] [zł/dzień] [W] [zł/dzień]
Wentylacja [W] [zł/dzień] [W] [zł/dzień]
Razem [W] [zł/dzień] [W] [zł/dzień]
Urządzenie Grzewcze: GAZOWY PIEC KONDENSACYJNY
Wentylacja pod kontrolą STABILERÓW Wentylacja NIE KONTROLOWANA
Wydajność wentylacji [m3/h] [m3/h]
Ściany zewnętrze, okna, drzwi, dach, podłoga [kW] [zł/dzień] [kW] [zł/dzień]
Wentylacja [kW] [zł/dzień] [kW] [zł/dzień]
Razem [kW] [zł/dzień] [kW] [zł/dzień]
Osczędność przy stosowaniu STABILERÓW
Dziennie [zł/dzień]
Miesięcznie [zł/miesiąc]
Przyjęto, że mieszkanie jest ogrzewane gazowym piecem kondensacyjnym. Obliczenia wykonano przy założeniu, że jest dopływ powietrza do pomieszczenia oraz występują co najmniej dwa kanały wentylacyjne, między którymi może dojść do zjawiska przeciągania powietrza. Wynik z kalkulatora należy traktować jako przybliżoną estymację i nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
Oblicz jeszcze raz

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.